EKOLOGINĖ ABC-13 2018-2019 M. M.


Būrelis „Aplinkosauga abc -13“ yra gamtosauginio projekto tęsinys, ilgalaikis integruotas projektas (biologija, chemija, fizika, informacinės technologijos).

„Aplinkosauga abc-13” – kryptingas gamtosaugos ugdymas mokykloje, gamtosauginė veikla vykdoma jau vienuolika metų, jaunieji aplinkosaugininkai aktyviai dalyvauja rajoninėje gamtosauginėje veikloje. Projektas „Aplinkosauga abc-13“ padės spręsti ypač aktualią ir mokiniams rūpimą problemą susijusią su mokyklos ekologija, atliekų rūšiavimu  ir sveika gyvensena.  Projektas siekia sukurti sistemines prielaidas medijų ir informacinio raštingumo ugdymui.

TIKSLAI

  • Plėsti aplinkosauginę savimonę, kūrybiškumą, atsakingą elgesį ir sklaidą apie atliekų rūšiavimą, mokyklos ekologiją, bei sveiką gyvenseną.
  •  Mokytis kūrybiškai taikyti įvairias medijų programas.
  • Gebėti rasti, analizuoti ir kritiškai vertinti informaciją.
  • Išreikšti save ir kurti turinį įvairiuose medijų kanaluose, audiovizualinių medijų raštingumo: kūrybinių praktinių gebėjimų ugdymas.
  • Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialiste ir mokinių taryba.